Хүний нөөцийн менежерээр ажлын байранд бэлтгэх 100% практик мэргэшүүлэх сургалт өдрийн ангидаа элсэлт авч байна

Админ
2020/08/11

ЖИЛИЙН МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ РОМБО ОЛГОХ АНГИУДДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.
Хичээл эхлэх хугацаа 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдөр. МЭРГЭШЛИЙН ДИПЛОМ РОМБО олгох 1 жилийн ӨДРИЙН дараах ангиуддаа элсэлт авч байна.
1.Төрийн захиргаа Хүний нөөцийн удирдлага
2.Санхүүч Нягтлан бодогч
Богино хугацаанд шаардлага хангасан бичиг баримттай, практик ур чадвар эзэмшээд ажилд орох боломжийг хүн бүрт олгож байна.
Мэдээлэл авах утас: 9408-7117, 9408-7227