Үйлчилгээний нөхцөл


Өнөөдөр буюу Пүрэв гарагт Хятадын Гаалийн Ерөнхий газар өнгөрсөн наймдугаар сарын экспорт, импортын мэдээллээ гаргажээ.

Уг мэдээлэлд дурдсанаар Хятадад нүүрс экспортлогч улсуудын нүүрсний нийлүүлэлт өнгөрсөн наймдугаар сард жилийн өмнөх мөн үеэс бүгд өссөн дүнтэй гарсан байна.

Тухайлбал наймдугаар сард Хятадад экспотлосон нүүрсний хэмжээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал Монгол улс 142 хувь, Австрали 35.2 хувь, Индонези 55.8 хувь, Хойд Солонгос 35 хувь тус тус өсчээ.